بخش ارشق

بخش ارشق یکی از بخش‌های تابعه شهرستان مشگین‌شهر در استان استان اردبیل ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش ارشق
    • دهستان ارشق شمالی
    • دهستان ارشق مرکزی

شهرها: رضی

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش ارشق شهرستان مشگین‌شهر در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۲۸۳۶ نفر بوده است.

تبلیغات