بخشی از زندگی حضرت هارون (ع)

آکاایران: مجموعه: زندگینامه بزرگان دینی

,حضرت هارون (ع), هارون برادر حضرت موسی, حضرت موسی,

آکاایران: بخشی از زندگی حضرت هارون (ع)

حضرت هارون (ع)
هارون، برادر بزرگ حضرت موسی پیغمبر و وزیر و سخنگوی او در مصر!

هارون، کلمه ای است عربی به معنی «کوه نشین یا روشن شده». روحانیان و احبار (بزرگان یهود) همه از خاندان او هستند. موسی پیغمبر، بعد از رسالتش از خداوند خواست که برادرش (هارون) را وزیر او قرار دهد.
به این علت که امر رسالت، سنگین است و او نیاز به پشتیبانی و حمایت دارد و هم اینکه هارون فصیح است و می تواند در امر این رسالت و دعوت مردم، موفقیتی حاصل کند و مؤید او باشد تا خدا را بسیار تسبیح کنند و ذکر گویند.


خداو

ادامه مطلب
تبلیغات