بحران حجاب؛ از ماست که بر ماست

این مبنای دعوت به حق و حقیقت و احیای امر اهل‎بیت است که: «علّموا الناس محاسن کلامنا فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتّبعونا» حرف حساب و سخن زیبای ما را به گوش مردم برسانید – نه حرف ناحساب و سخن زشت خودتان را – که مردم اگر از زیبایی‌ها و نیکویی‌های اندیشه و مرام و سخن وکلام ما با خبر شوند، خود از ما پیروی خواهند کرد.

سنت ها و قوانین ثابتند !

در نظام الهی خلقت، سنت‌ها و قوانینی حاکم هستند که برای افراد و جوامع و زمان‌های مختلف ثابت و یکسانند. برخلاف عمل برای آخرت که تنها از اهل تقوى پذیرفته می‌شود، اثر و نظام حاکم در این‎گونه امور برای مؤمن و بی‎ایمان، پیر و جوان، زن و مرد و...در دنیا تفاوتی ندارد.

ترحم بر یتیم و دست مهربانی بر سر او کشیدن موجب گشایش دل و آرامش می‌شود یا صله رحم باعث طول

تبلیغات