بحث:برهم‌کنش زبان‌های فارسی و عربی

این یک صفحهٔ بحث دربارهٔ مقالهٔ برهم‌کنش زبان‌های فارسی و عربی است.

سیاست‌های مقالات

چنین به نظر میرسد که زبان عربی تاثیرات فراوانی بر ریخت شناسی زبان فارسی نیز داشته باشد. از جمله ی این تاثیرات می توان به ی نسبت در موصوف - صفت و مضاف - مضاف الیه اشاره کرد. یکی از بزرگترین تاثیرات محتمل زبان عربی بر فارسی جابجایی ترتیب اولویت صفت و موصوف است. چنانجه در بسیاری زبانهای هم خانواده با فارسی ترتیب قرارگرفتن صفت و موصوف متفاوت با فارسی کنونی است. ترکیباتی چون نیک مرد، شیرین زبان، خوش سخن نمونه هایی از این موضوع اند. البته این موضوع مستلزم بررسی بیشتری می باشد. 95.183.152.126 ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۵۶ (UTC)

<>
تبلیغات