بجای مادر مهد کودک

بجای مادر ، خانه ای دیگر


فرزندانی که به مهد کودک می روند ، ساعاتی را بجای مادر با مربی مهد کودک و بجای خانه در مهد می گذرانند پس نحوه ی ارتباط آنها با مربی و امنیت روانی و جسمانی آن ها در مهد کودک بسیار مهم است و در آینده ی آن ها تاثیر گذار می باشد.

 

مهد کودک,پیش دبستانی,تربیت در مهد کودک

ادامه مطلب

تبلیغات