با وجود ضمانت خدا نگرانی چرا؟

خدا

قال الله تعالى فى کتابه : وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِی الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کلٌّ فِی کتَابٍ مُّبِینٍ 1 ؛ هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست ، جز آنکه روزی او بر عهده خداست ،، وموضع و مکانش را می داند ، زیرا همه در کتاب مبین آمده است.

 

تزلزل و دلهره یا مرض روحى :

اضطراب و نگرانى ، یکى از امراض روحى و بیمارى هاى روانى است و آثار زشت و نتایج سوئى در بردارد و در اعمال و کردار انسان فوق العاده اثر مى گذارد و اگر از حد معمول و متعارف بیشتر گردد، حیات و زندگانى دنیا را بر آدمى تنگ و ناگوار مى سازد و اى بسا عمر انسان را قطع نموده

تبلیغات