با وجود سرمای زیر صفر، سالم بمانید

آکاایران: با وجود سرمای زیر صفر، سالم بمانید

آکاایران: با وجود سرمای زیر صفر، سالم بمانید


زمستان فرا می رسد، طول روزها به تدریج کم می شود و طوفان، باران و برف ما را از هرگونه فعالیتی در هوای آزاد بازمی دارد. اما...
 
زمستان فرا می‌رسد، طول روزها به‌تدریج کم می‌شود و طوفان، باران و برف ما را از هرگونه فعالیتی در هوای آزاد بازمی‌دارد.

در طول زمستان باید بیشتر ب

تبلیغات