با همسر دروغگو چگونه رفتار کنیم ؟

,

آکاایران: با همسر دروغگو چگونه رفتار کنیم ؟

آکاایران: در زندگی زناشویی اعتماد جوهره ی زندگی است و اگر دروغ باعث شود که این اعتماد از طرفین سلب شود در آن صورت زندگی با همسر دروغگو اصلا خوشایند نیست. ممکن است شما بارهای اول که دروغ می گوید چندان عکس العمل خاصی نشان ندهید اما بعد از مدتی، کم کم نسبت به او بی اعتماد می شوید یا گاهی با او به تندی و با عصبانیت برخورد کنید. بسیاری از زنان نمی توانند متوجه شوند چرا همسرشان به آن ها دروغ می گوید درحالی که آن ها با او با صداقت و درستی تمام رفتار می کنند و تمام زندگی شان را وقف او کرده اند.

به گزارش آکا

تبلیغات