با من دوست باش

 دوستی های ارزشمند

شاید شما هم با افرادی برخورد داشته‌اید که ترجیح می‌دهند تنها باشند و به نوعی از حضور در جمع فرار می‌کنند؛ این افراد انزوا و گوشه‌نشینی را دوست دارند در حالی که متخصصان اعتقاد دارند این تنهایی و کناره‌گیری از جمع به مرور موجب کسالت، ناراحتی و افسردگی آنها می‌شود و مشکلات زیادی برایشان به وجود خواهد ‌آورد.

افسردگی

«یک روز تصمیم گرفتم زودتر از بقیه شب‌ها به خانه برگردم و زمان بیشتری پیش بچه‌ها و همسرم باشم. به همین دلیل با کلی برنامه‌ریزی موفق شدم ساعت 9 شب به خانه برسم. وقتی پیچیدم داخل کوچه، دیدم 8 ـ 7 تا جوان یا بهتر است بگویم نوجوان، گوشه خیابان ایستاده‌

ادامه مطلب
تبلیغات