با قاتلان دوران نامزدی تان آشنا شوید!

آکاایران: مجموعه: نامزدی، عقد و بعد از ازدواج

 

 

,روابط زناشویی, دوران نامزدی, قاتلان دوران نامزدی,

آکاایران: با قاتلان دوران نامزدی تان آشنا شوید!

 

هرگز شرایط و داشته ها و نداشته های خود و نامزدتان را با دیگران به خصوص افرادی که همچون شما در دوران نامزدی به سر می برند مقایسه نکنید.

 

دوران نامزدی یکی از مهمترین و حساسترین دوران های زندگی شماست. دلیلش هم این است که به جز شیرینی، چگونگی برخورد و عملکردهای افراد در این دوران قانون اساسی زندگی مشترک آینده شان را رقم می زند. بنابراین اگر کمی پا کج بگذارید یا خطا کنید، ممکن است روزهای خوش نامزدی و حتی بعد از آن را تلخ و سیاه کنید.

تبلیغات