با زنان مشورت کنیم یا نکنیم ؟

با زنان مشورت کنیم یا نکنیم ؟

برخی از توصیفات موجود در کلام امیرالمۆمنان(علیه السلام) مقید و مربوط به گروه خاصی است و کلیت ندارد؛و نسبت به زمان خود امیرمۆمنان(علیه السلام) و چه نسبت به دیگر زمانها. عدم شمول و کلیت آن به معنای این نیست که حضرت از دست یک زن عصبانی بوده و همه زنان را تحقیر نموده‏اند. بلکه اساسا نوعی تیپ‏شناسی (Typology) در بین جامعه زنان است که مشابه آن در مردها نیز وجود دارد، یعنی در هر زمان و هر جامعه‏ای ممکن است چنان زنانی وجود داشته باشند، ازاین‏رو سخن آن حضرت مربوط به زمانی معین نیست، بلکه مربوط به همه زمانها است ولی در هر زمان گروه خاصی از زنها را شامل و از دیگر زن ها منصرف است.

تبلیغات