با رایحه درمانى به استقبال نوروز برویم


,اجتماعی,بهداشت و سلامت,سلامت جسم,اسلام و سلامت

استفاده از عطر و عصاره گل هاى خوش بو، ریشه در تاریخ اقوام و فرهنگ هاى باستانى دارد. در طول تاریخ، همواره تمدن هاى بزرگ و حتى جامعه هاى یوچی و قبایل بدوى از رایحه گل ها و گیاهان معطر و سایر مواد خوشبو در طبیعت به منظور حفظ سلامت و تقویت و تأمین قواى جسمانى و روحى خود و همچنین براى تسلط و نفوذ در انسان ها و نیروهاى طبیعت، در درمان هاى طبیعى استفاده مى یرده اند.

در مصر باستان از عصاره گیاهان معطر مانند گل سرخ، برگ درخت سدر، سرو یوهى، صمغ چوب صندل و یـُندُر و مواد معطر دیگرى مانند مشی عنبر، عود و ... براى مصارف آرایشى، حفظ بهداشت و سلامت عاطفى بهره مى گرفته اند. این مواد در آیین هاى مذهبى و مومیایى یردن ا

تبلیغات