با دو راه هرگز سرزنش نخواهی شد!

با دو راه هرگز سرزنش نخواهی شد!

بت

سفارش من به شما آن که، به خدا شرک نورزید و سنت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) را تباه نکنید. این دو ستون دین را بر پا دارید و این دو چراغ را روشن نگهدارید. آنگاه سزاوار هیچ سرزنشی نخواهید بود.( نهج البلاغه/ ترجمه دشتی/ نامه 25)

 

به خدا شرک نورزید

شرک عبارت است از اینکه غیر از خدا دیگری را هم مصدر امری و منشأ اثری داند، و چنان داند که از غیر پروردگار هم کاری متمشّی می‌شود. پس اگر به این عقیده آن غیر را بندگی و عبادت کند آن را شرک عبادت گویند. و اگرآن را عبادت نکند ولیکن اطاعت کند او را در چیزی که رضای خدا در آن نیست آن را شرک طاعت گویند و اولی را شرک جلی و دومی را شرک خفی

ادامه مطلب
تبلیغات