با توبه فقط گناهان غیر عمدی بخشیده می‌شود؟!

شبهه : در قرآن گفته شده توبه برای کسانی است که از روی جهل گناه کرده اند، منظور از این جهل چیست و آیا کسانی که با آگاهی گناه می کنند نمی توانند توبه کنند؟

توبه

«إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلى اللَّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السوءَ بجَ

ادامه مطلب
تبلیغات