با تغییر اهرم عضله را شوک دهید

آکاایران: با تغییر اهرم عضله را شوک دهید

آکاایران: برای بالا بردن قدرت تمرین گاهی لازم می شود سراغ سیستم های خاص بروید. اما وقتی که می خواهید سیستم مورد نظر را پیاده کنید ناگهان متوجه می شوید در شلوغی باشگاه نمی توانید حق دیگران را پایمال کنید و چند دستگاه را برای خود رزرو کنید که مثلا می خواهید از روش پیش خستگی استفاده کنید .
از طرفی تمرین با روش ست های عادی هم برایتان یکنواخت شده می خواه

تبلیغات