با این نوشیدنی ها فشار خون خود را تنظیم کنید!!

,

آکاایران: با این نوشیدنی ها فشار خون خود را تنظیم کنید!!

آکاایران: به گزارش آکا ایران کسانی که اهل نوشیدن شیر نیستند تقریبا دو برابر بیش از دوستداران شیر دچار فشار خون بالا می شوند.برای تنظیم فشار خون شیر بنوشید. در یک مطالعه انجام شده بر روی 8000 نفر در انستیتو ملی قلب، ریه و خون مشخص شد

 

,

 

کسانی که اهل نوشیدن شیر نیستند تقریبا دو برابر بیش از دوستداران شیر دچار فشار خون بالا می شوند. پژوهشگران بر این باورند که فشار خون بالا در برخی از افراد

ادامه مطلب
تبلیغات