با این روش سوسک های خانگی را از خود دور کنید

,

آکاایران: با این روش سوسک های خانگی را از خود دور کنید

آکاایران: با این روش سوسک های خانگی را از خود دور کنید 

سوسک های خانگی دردسر بانوی خانه هستند که آشپزخانه را مورد هدف قرار میدهند و موجبات ناراحتی خانم خانه فراهم میشود. سوسک ها جانوران منز جرکننده ای هستند که با وجود جثه کوچکشان بسیاری از افراد چه مرد چه زن از آن ها وحشت دارند.

 

اما جدا از این خصوصیات سوسک ها، آن ها می توانند حامل بیماری های متعددی همچون استرپتوکوکی، سالمونلا واستاف باشند. علاوه بر این، سوسک ها در شیوع برخی بیماری از جمله جذام،اسهال خونی،سل،حصبه،وبا، سل و سایر بیماری های تنفسی نقش مهمی را ایفا می کنند.

 

مواد زائدی که از بدن سوسک خارج می شود یا بقا

ادامه مطلب
تبلیغات