با اصل قورباغه ای در زندگی زناشویی آشنا شوید


آیین همسرداری,زندگی زناشویی, اصل قورباغه ای, اصل قورباغه ای در زندگی زناشویی
شکل‌گیری تدریجی از طرفی دیگر منجر به تحکیم این عادات و نگرش‌ها می‌شود. به این صورت که شما به تدریج در مقابل حتی متضادترین افکار و نگرش‌ها حساسیت خود را از دست می‌دهید و به تدریج با آن خو می‌گیرید.

اصل قورباغه‌ای اشاره به شکل‌گیری تدریجی عادات، نگرش‌ها و رفتارها
ادامه مطلب
تبلیغات