با ازدواج فامیلی خوشبخت می شوید؟

ازدواج فامیلی شاید این روزها چندان در شهرهای بزرگ مرسوم نباشد اما هنوز خیلی از خانواده ها هستند که ترجیح می دهند فرزندشان را با آشنا وصلت دهند و نسل های بعدی را در خانواده خودشان تکثیر کنند.

فکر می کنید ازدواج فامیلی بهتر است یا ازدواج با غریبه ها؟ در اینجا شما را با مزایا و معایب ازدواج فامیلی آشنا می کنیم.

ازدواج

ازدواج فامیلی خوب است چون...

در یک ازدواج فامیلی شما در اغلب موارد از نظر تناسب خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی و اعتقادی که بسیار مهم هستند مشکلی با خانواده عروس یا داماد نخواهید داشت، چون طبقه خانوادگی‌- اجتم

ادامه مطلب
تبلیغات