با ازدواج اجباری چه میتوان کرد؟

 

ازدواج اجباری,ازدواج اجباری و راه حل,ازدواج اجباری در افغانستان,

 

اینکه والدین علاقه زیادی به سر و سامان گرفتن فرزندان خود دارند، قابل انکار نیست. بالطبع اصرارشان برای ازدواج هم کاملاً طبیعی است. اما گاهی ممکن است اصرار والدین از حد طبیعی خود خارج شده و حالت اجبار و زور بگیرد. یا حتی فرزندان برای خاتمه دادن به این اصرارها و رهای

تبلیغات