باید آماده شد

مرگ

مرگ سفری بسیار مهم و بسیار پرگردنه است که باید انسان خود را برای آن آماده کرده و استعداد لازم را پیدا بکند. در روایات هم فراوان به این مطلب اشاره شده در این مقاله به بررسی ضرورت و کیفیت این آمادگی می پردازیم و اینکه انسان چه کار کند که وقت مرگ مستعد و آماده باشد؟ ممکن است این تصور در ذهن بیاید که یعنی همیشه به فکر ادامه مطلب

تبلیغات