باورهای غلط در مورد تناسب اندام(3)

www.novindiet.com


به علت تطابق و سازگار شدن بدن با ورزش، قطع نمودن ورزش و ترک آن برای مدتی طولانی تاثیری قطعی منفی بر سطوح تناسب اندام شما خواهد گذاشت و اغلب کاهش وزن ناشی از تعریق، به علت کاهش آب بدن می باشد و نه چربی.


,لاغر شدن،لاغری فوری،لاغری موضعی ،لاغر شوید

 

امروزه متخصصین تغذیه همه ی افراد را به داشتن فعالیت بدنی منظم برای رسیدن به تناسب اندام توصیه می نمایند. اما باورهای مشهور ولی نادرست بسیاری در مورد ورزش و تناسب اندام وجود دارند و برای همگان بسیار مفید است که این باورهای غلط رایج را به خوبی بشناسند.

در قسمت های قبل برخی از باورهای غلط

ادامه مطلب
تبلیغات