باورهای غلط در مورد تناسب اندام(1)

www.novindiet.com


شاید شما فکر می کنید از حقایق مرتبط با تناسب اندام آگاهید. ممکن است متعجب شوید از آن که ببینید بسیاری از باورهای رایج در مورد تناسب اندام شایعه و نادرست هستند.


,لاغر شدن،لاغری فوری،لاغری موضعی ،لاغر شوید

خیلی ساده می توان گمراه شد و به اشتباه افتاد، برای مثال دوستی یک نکته غلط در مورد ورزش و تمرین بدنی را به شما می گوید و شما ممکن است آن را به افراد دیگری که می شناسید بگویید و به همین راحتی یک تصور غلط گسترش می یابد.

ممکن است مربی کودک تان به شما توصیه ای نادرست بکند و شما از آن جا که آن را از بسیاری از والدین دیگر شنیده اید، چنین تصور کنید که

تبلیغات