باورهای غلط درمورد رژیم غذایی

,

آکاایران: باورهای غلط درمورد رژیم غذایی


آکاایران: باور 1: رژیم های غذایی کم چربی یا بدون چربی برایتان
خوب است.

واقعیت: مـردم تصور می کنـند که برای کم کردن وزن باید یک
رژیم غـذایی کم چربی داشتـه باشنـد، امـا با ایـن وجـود هنوز
هم باید سومین منبع غذایی شما برای کالری های مصرفیتان
چربی ها باشد.

بدن برای تولید انرژی، بازسازی بافت ها و انتقال ویتامین های
A، D، E، و K در سراسر بدن، به چربی نیاز دارد.

مقدار چربی مورد نیاز برای خانمها در روز 70 گرم می باشد (برای آقایون 95 گرم) که مینیمم آن 30 گرم است (برای آقایون 40 گرم).

نیازی نیست که یک رژیم بدون چربی را پیش بگیرید. خودداری از مصرف چربی های اشباع و مصرف چربی های غیراشباع مثل روغ

ادامه مطلب
تبلیغات