بالا آمدن آب دریا فقط در حال وقوع نیست،بلکه سریعتر شده است

آکاایران: بیگ بنگ: حداقل در سه مطالعه ای که در سال گذشته منتشر شده، دانشمندان تأیید کرده اند که آب دریا در حال بالا آمدن است و سرعت بالا آمدن آب دریا با گذشت زمان بیشتر می شود – مسئلۀ تکان دهنده برای جوامع ساحلی این است که اکنون باید خود را برای آینده ای مشکل ساز آماده کنند.

,

آکاایران: بالا آمدن آب دریا فقط در حال وقوع نیست،بلکه سریعتر شده است

به گزارش بیگ بنگ، بر اساس برآوردهای تغییرات جرم تعدادی از مولفه های کلیدی در با
تبلیغات