بالاخانواده

بالاخانواده (به انگلیسی: Superfamily) یک گروه آرایه‌شناختی است که جانداران موجود در طبقه پایین‌تر از راسته یا زیرمجموعه‌های یک راسته را در برمی‌گیرد. بالاخانواده معمولاً شامل یک یا چند خانواده می‌شود. نام بالاخانواده‌ها در فرمانرو جانوران به پسوند oidea (وئید) ختم می‌شود. برای مثال بالاخانواده Hominoidea (هومینوئید) که خود از دو خانواده گیبون‌ها و کپی‌های بزرگ تشکیل شده‌است.

تبلیغات