باقلاییان

باقلائیان
نیل کاذب
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
Division: گیاهان گلدار
رده: دولپه‌ای‌ها
راسته: باقلاسانان
تیره: باقلائیان
لیندلی
زیرتیره‌ها
پراکنش انواع

باقلائیان (Papilionaceae یا Fabaceae یا Legumes) نام یک تیره از گیاهان است از راسته باقلاسانان (Fabales) که انتشار جغرافیائی گسترده‌ای دارند. نام‌های دیگر بکاررفته برای آن عبارت‌اند از بُنشَن‌ها، پروانه‌داران، پروانه‌آساها، پروانه‌سانان، و فاباسیا.

باقلائیان دارای ۶۵۰ سرده و ۱۲۰۰۰ گونه که دارای پراکنش جهانی هستند و برگهای آنها گوشواره دارد و اغلب مرکب است و گل‌هایشان معمولاً دارای تقارن دوطرفه و میوه‌ها به صورت نیام است؛ گیاهان خوراکی مهمی مانند سویا و باقلا و لوبیا در این تیره قرار دارند.

باقلائیان یا بنشن‌ها گیاهانی هستند علفی یا چوبی، درختچه‌ای، درختی، با برگ‌های معمولاً متناوب، گوشواره‌دار، پَری مرکب، ساده یا دارای ۲ تا ۳ برگچه؛ گل‌آذین متنوع، گل‌های دوجنسی، نامنظم، گلپوش پائینی یا دوری، پرچم پائینی یا دوری، ۵ کاسبرگ آزاد یا پیوسته، ۱ و گاهی تا ۱۵ برچه، ۱ تا تعداد زیادی تخمک، تمکن حاشیه‌ای و میوهٔ نیام، گاهی ناشکوفا، لومنتوم یا فندقه.

باقلاسانان

شیرآوریانSurianaceae
Quillajaceae


Fabaceae

Duparquetia*

Cercideae clade*
unnamed clade (Barnebydendron, Goniorrachis)*unnamed clade (Schotia)*


resin-producing ارغوانیان دتاریا clade

Prioria clade*
unnamed clade (Brandzeia, Daniella)*ارغوانیان دتاریا sensu stricto clade*

ارغوانیان دتاریا clade*


ارغوانیان clade*

Umtiza clade*

گل ابریشم clade*Cassia clade*


Dimorphandra clade A*
Tachigali clade*Peltophorum clade*


Dimorphandra group B*
Dimorphandra group B*کهوریان
باقالی‌ها
تبلیغات