باغ طوطی

باغ طوطی گورستانی است در ضلع غربی حرم شاه عبدالعظیم در شهرری نزدیک تهران قرار دارد که از یک سوی به حرم و از سوی دیگر به بازار شاه عبدالعظیم راه دارد و نیز در جدیدی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به آن اضافه شد که به محله مجاور باز می‌شود. بسیاری از مشاهیر در این گورستان واقع شده است.

مشاهیر بخاک‌سپرده در صحن باغ طوطی

تبلیغات