باغ جادویی شیراز


 

سروها، کاج‌ها، سپیدارها، افراها، ارغوان‌ها و حتی بیدهای مجنون منتظرند، گل‌های بی‌نام و نشان، گل‌های معروف، گل‌های پریشان یا گل‌های خونسرد با برگ‌های ولو شده که تخت آفتاب دراز کشیده‌اند، منتظرند.

 

 

حتی حوض‌ها و فواره‌های بلندشان که چنگ می‌اندازند به آسمان و آن عمارت قدیمی سرتا پا سپید که آذین بسته شده است به گچکاری‌ها و آیینه‌کاری‌ها و نقاشی‌ها، منتظرند که شما این آخر هفته، قدم سر چشم‌شان بگذارید و به دیدارشان بیایید.

باغ ارم بیش از 110 هزار مترمربع مساحت دارد و عمر طولانی‌اش باعث شده است در هر دوره تاریخی گیاهانی جدید در آن کاشته شود و برخی از گیاهان باغ، از کشورهای دیگر به آن آورده شد
تبلیغات