باغملک خوزستان

باغ‌ملک

شهرستان باغ‌ملک، یکی از شهرستانهای استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. این شهرستان با شهرستانهای رامهرمز، ایذه، و اهواز هم مرز است. مرکز این شهرستان، شهر باغ‌ملک است. این شهرستان تقریبا در شرق استان خوزستان میباشد در عرض جغرافیایی 31-31 و طول جغرافیایی 49-51 ارتفاع مرکزی شهر 917 متر از سطح دریا می باشدجمعیت این شهر در حال حاضر با احتساب حومه هادر سال 75 حدود 88 هزار ومرکز شهر 14 هزار می باشد . و دارای دوشهر به نام قلعه تل و صیدون میباشد مهم‌ترین بخش آن میداود می باشد . مردم این شهر بختیاری می باشند . دارای مرتفع ترین ارتفاع کوهستانی ( کوه منگشت با ارتفاع 3613 متر از سطح دریا می باشد . ای شهرستان دارای آب و هایی معتدل وسرد در زمستان وتقریبا خنک و سرد کوهستانی در تابستان می باشد به همین دلیل در تابستان سیر عظیمی از جمعیت استان خوزستان از این منطقه دیدن می کنند

تبلیغات