باسک

مردم باسک

باسْک‌ها یک گروه نژادی هستند که عمدتاً در شمال شرق اسپانیا و جنوب غرب فرانسه زندگی می‌کنند.

واژه

واژه باسک از زبان فرانسه می‌آید و به قبیله باستانی واسکو اشاره دارد.

تبلیغات