باز کردن دو منوی راست کلیک در ویندوز به صورت هم زمان!

آکاایران: باز کردن دو منوی راست کلیک در ویندوز به صورت هم زمان!

آکاایران: همان‌طور که می‌دانید در صورتی که در هر محلی از ویندوز بر روی صفحه راست‌کلیک کنید یک منو متناسب با آن محل برای شما باز خواهد شد. اما اگر در حین این که این منوی راست‌کلیک باز شده است در محلی دیگر یک بار دیگر راست‌کلیک کنید، منوی قبلی بسته شده و یک منوی جدید باز خواهد شد. این چیزی است که به طور طبیعی در محیط ویندوز رخ می‌دهد و نمی‌توان به صورت هم زمان دو منوی راست‌کلیک را مشاهده کرد. اما در این ترفند قصد داریم یک باگ در ویندوزهای 7 و 8 را به شما معرفی کنیم، به طوری که با انجام راست‌کلیک دوم، دیگر منوی اول بسته نخواهد شد و به طور هم زمان دو منوی راست‌کلیک باز خواهد بود!


بدین منظور:
ابتدا کلیدهای ترکیبی Win

ادامه مطلب
تبلیغات