بازی پینگ پنگ با نوای موسیقی توپ

آکاایران: این میز پینگ پنگ متناسب با بازی موسیقی پخش می کند

مارک ویلر طراح خوش ذوق انگلیسی دو میکروفون تماسی را روی راکت های پینگ پنگ نصب و یک ریزکنترلگر آردینو را در رترو رادیو پنهان کرده است و همچنین با طراحی یک اپلیکیشن، میز پینگ پنگی را ارائه کرده است که با ریتم بازی افراد موسیقی می نوازد.

ایده میز پینگ پنگ FM به این شکل است که یک موسیقی همزمان با بازی نواخته می شود و ریتم آن با سرعت ضربه زدن به توپ حفظ می شود. به گفته طراح این میز، اگر سرعت بازی کم باشد یا توپ بیفتد، موسیقی متوقف خواهد شد.

,پینگ پنگ , میز پینگ پنگ , میز پینگ پنگ FM

آکاایران: بازی پینگ پنگ با نوای موسیقی توپ

تبلیغات