بازی همبرگر ساز

یک بازی آنلاین بسیار جالب که مراحل ساختن همبرگر را دنبال می کند و از بازی های جذاب در دسته ی عمومی می باشد.اگر می خواهید خود یک همبرگر درست کنید،همین حالا این بازی را اجرا و مهبرگر خود را آماده کنید… در هر مرحله با کلیک بر روی موارد خواسته شده،کا را جلو ببرید تا همبرگر آماده شود.
همبرگر خود را همین حالا درست کنید…
ممکن است بارگذاری بازی کمی طول بکشد.پس منتظر بمانید تا بازی اجراشود…

بازی همبرگر ساز

ادامه مطلب
تبلیغات