بازی های پنج دقیقه ای در کلاس

بازی های پنج دقیقه ای در کلاس

بازی های کوتاه و به قول معروف پنج دقیقه ای، راه های مناسبی برای شروع یا خاتمه یک درس می باشند. با انجام آنها در آغاز کلاس، می توانید یک فضای مثبت، ایجاد کرده و در خاتمه کلاس می توانید احساس هیجان از درسی را که خواندند، در کودکان ایجاد کنید.

کودک,بازی ,پنج دقیقه ای

بهترین این بازی ها، آنهایی هستند که برای انجام شان نیاز به زمینه چینی

ادامه مطلب
تبلیغات