بازی های محلی استان تهران

,

آکاایران: بازی های محلی استان تهران

آکاایران بازی های محلی استان تهران

به گزارش آکاایران بازى هاى استان تهران عبارتند از:

آب اومد کدوم آب، آبجى نساء، آسیاب بچرخ، آسیاب بشین، آفتاب مهتاب چه رنگه، آن مان نبارا، اتل متل توتوله، اِشن قَر، الک دولک، اوسا بدوش زن اوسا ندوش، باقالى به چندمن، بامبک، بره غُزی، پنج دوک، پنجره، پِنشت، تاب بازی، ترکه بازی، ترنابازی، تیرون بازی، جست و خیز، جفتک چارکش، چال مال خدا، چرخک، چشمک، چوب توپ، حسن کمال، حمومک مورچه داره، خاله رورو، خاله دیگ به سر، دختر گریه مى کنه، دستمال، دوزیازی، دوقوز بپرک، ریگ بازی، زوری،زوو، سُک سُک، سه پایه، سه نفر کله ملوق، شلاق بازی، شیر دیدم، شیر یا خط، طاق یا جفت، عرقچینک، عمو زنجیرباف، عموسبزى

ادامه مطلب
تبلیغات