بازی های ذهنی که مردها روی زن ها امتحان می کنند

آکاایران: عضی مردها واقعاً عاشق این هستند که با زن ها بازی های ذهنی انجام دهند. اگر از خودتان می پرسید که بازی های ذهنی چه هستند، باید بگوییم که این بازی ها انواع مختلفی دارند ولی همه آنها یک ویژگی دارند: فرستادن سیگنال های مختلط برای بازی کردن با احساسات کسی.
وب سایت مردمان - زینب آرمند: بعضی مردها واقعاً عاشق این هستند که با زن ها بازی های ذهنی انجام دهند. اگر از خودتان می پرسید که بازی های ذهنی چه هستند، باید بگوییم که این بازی ها انواع مختلفی دارند ولی همه آنها یک ویژگی دارند: فرستادن سیگنال های مختلط برای بازی کردن با احساسات کسی.

چرا مردها بازی های ذهنی انجام می دهند؟
اگر شک دارید که طرفتان ممکن است با شما بازی کند، هنوز دیر نیست. این بازی ها به دلایل مختلف انجام می شوند. اگر درک می کنید که چطور و چرا این بازی ها را با شما انجام می دهد، آنو
ادامه مطلب
تبلیغات