بازی منفجر کن 4

یک بازی فکری و تیراندازی که شما با کمک توپخانه ای که در اختیار دارید بالن ها را منفجر کنید. اگر بالنی را از دست بدهید باید مرحله را تکرار کنید.

بازی تیراندازی,انفجار,منفجر کردن

آکاایران: بازی منفجر کن 4

تبلیغات