بازی محلی «بوجیکا فر»


,بازی, بازی های محلی, بازی های سنتی,

آکاایران: بازی محلی «بوجیکا فر»

آکاایران بازی های محلی استان بوشهر

 

به گزارش آکاایران بازی محلی بوجیکا (استان بوشهر)

بازیکنان دایره وار مى نشینند و از میان خود یک نفر را به نام استاد انتخاب مى کنند. براى شروع بازی، بازیکنان یکى از انگشتان خود را روى زمین مى گذارند. استاد در حالى که یکى از انگشتان خود را به زمین مى گذارد و برمى دارد چنین مى گوید: بوجیکا فر (گنجشک ها پر ) کموتِرا فر (کبوترها پر ) پیلوسکا فر (پرستوها پر ) قلاغا فر (کلاغ ها پر ) بازیکنان با شنیدن کلمه ٔ فر انگشتان خود را به علامت پریدن به هوا بلند مى کنند.

 

در همین حال استاد نام شیء یا حیوانى را مى آورد که قادر به پریدن نباشد. مثلاً صندلى یا گاو را. هریک از بازیکنان به اشت

ادامه مطلب
تبلیغات