بازی محلی (بادام بازی)

,بازی محلی, بازی محلی بادام بازی, بازیهای محلی ایرانی,بازیهای محلی،بازی های بومی

بادام بازی
یکی از سرگرمیهای قدیمی که ضمن ایجاد سرگرمی سرعت .دقت .تعادل و زیرکی افراد بازیکن را هم زیاد می کند بادام بازی است .

در این بازی تعداد افراد از دو تا هشت نفر در قالب دو تیم با هم رقابت می کنند.

برای بازی تعداد صدو بیست عدد بادام تقریبا یک شکل و سالم لازم است.

نفرات به دو دسته تقسیم و افراد هر تیم در کنار همدیگر به شکل دایره وار می نشینند

بازی به دو گونه بسته به تمایل افراد شروع می شود
1-.فرد مورد اعتمادی یک مشت بادام بطور اتفاقی بر می دا

ادامه مطلب
تبلیغات