بازی قورباغه Click The Frog

 این بازی شامل مراحل و چالش هایی است که همگی با کلیک روی قورباغه رفع می گردد. در هر مرحله ای هدفی برای شما مشخص می شود که باید آن را طبق دستورالعمل انجام دهید تا به مرحله بعد را بیابید.

بازی قورباغه  Click The Frog - آکا پس ضمن دقت به دستورالعمل خیلی سریع مرحله را به درستی به پایان برسانید.این بازی مناسب برای گروه سنی کودک تا نوجوان می باشد.

ادامه مطلب
تبلیغات