بازی سونیک بی نهایت ۲

حلقه ها و سکه ها را جمع آوری کنید و تا آن جا که ممکن است زنده بمانید. حجم بازی ۳ مگابایت بوده و زمان بیشتری برای بارگیری نیاز دارد.

بازی سونیک بی نهایت ۲

ادامه مطلب
تبلیغات