بازی سرعتی کامیون خشمگین

شما باید خود را به سرعت به یک فروشگاه برسانید و یک کولر بخریدوقتی که به اولین فرشوشگاه رسیدید تمامی کولر ها به فروش رفته است شما با عصبانیت به طرف فروشگاه بعدی می روید هر فروشگاهی که پشت سر می گذارید یک مرحله بالاتر می روید. یک آمپر در بالای صفحه وجود دارد که درجه حرارت شما را تعیین می کند و شما با ضربه زدن به اجسام و افراد موجود در بازی این آمپر را به حداکثر خود برسانید. زمانی که آمپر در حداکثر خود باشد برخورد بدنه با زمین اثری در سلامت خودروی شما ندارد.

بازی کامیون خشمگین,بازی سرعتی کامیون خشمگین,بازی کامیون خشمگین سرعتی

آکاایران:ادامه مطلب

تبلیغات