بازی حیوانات خشمگین

یک بازی بسیار زیبا که سبک بازی پرندگان خشمگشن دارد. با این تفاوت که به جای پرنده از حیوانات مختلف استفاده می کنید. برای بازی با درگ کردن با موس حیوانات را پرتاب کنید.

بازی حیوانات خشمگین

ادامه مطلب
تبلیغات