بازی حذف همشکلها ی حیوانات

با جابجا کردن اشکال و چیدن 3 خانه همرنگ به صورت افقی یا عمودی آنها را حذف کنید.برای شروع بازی کلید start gameرا بزنید.

بازی حذف همشکلها,بازی آنلاین حذف هم شکلها,بازی حذف همشکلها ی حیوانات

آکاایران:بازی حذف همشکلها ی حیوانات

ادامه مطلب
تبلیغات