بازی جوجه های خشمگین

در این نسخه شما باید از مزرعه ی خود در مقابل گربه ها دفاع کنید البته نه با پرنده بلکه با جوجه ی موجود در مزرعه. هر یک از جوجه ها قابلیت خاصی دارند و شما را در این راه کمک می کنند با درگ بر روی جوجه ها آنها را به سمت هدف پرتاب کنید

بازی جوجه های خشمگین

ادامه مطلب
تبلیغات