بازی جنگی کنترل تانک

کنترل تانگ جنگی رو دردست بگیرید و همه دشمنان رو نابود کنید.حجم بازی کمی سنگین است، لطفا برای لود بازی صبور باشید.برای شروع بازی بعد از لود بازی کلید ,playرا بزنید و بعد از انتخاب سختی بازی یا آسانی روی  startکلیک کنید

بازی جنگی کنترل تانک,آکاایران,دانلود بازی جنگی کنترل تانک

آکاایران:بازی جنگی کنترل تانک

ادامه مطلب
تبلیغات