بازی جدید مدیریت بستنی فروشی پاپا

این بازی آنلاین بازی پرطرفداری است و شرایط کنترل کردن وبستنی درست کردن را برای بازی کننده فراهم میکنه....لذا این بازی مدیریتی هستش وشما در این بازی مدریت یک یستنی فروشی رابرعهده گرفتید وباید بستنی های درخواستی مشتریان را درست کنید..شما دراین بازی باید تمام سعی وتلاش تان رابکنید تا بهترین بستنی راباتوجه به درخواست مشتریان برایشان به ارمغان آورید تا اولا پول خوبی بابت بستنی که درست کردید را بدست آورید.ثانیا به مشهور شدن این فروشگاه کمک کنید.این بازی دخترانه مدیریت بستنی فروشی رو حتمآ امتحان کنید.» نحوه ورود به بازی :صبر کنید تا بازی دخترانه کاملآ لود شود..پس از لود شدن بر روی صفحه بازشده بازی بر روی play کلیک کنید...سپس بر روی naw game کلیک کنید..سپس خود این بازی با اجزای فروشگاه رابه شما نشان میدهد.با کلیک کردن بر مکان های مختلف فروشگاه وکاربرد هریک از بخش هایشان بازی را با اولین مشتری که می آید شرو
تبلیغات