بازی جدید ماجراجویی اژدها

جنگ بین دو اژدها به پاپان میرسد و اژدهای پدر به خانه اش که درحال سوختن است بازمیگردد .اکنون شانزده سال بعد از جنگ بین دو اژدها است و فرزند اژدهای قهرمان بزرگ شده است و به یک ماجراجویی دور جهان سفر میکند . پدر او همیشه مواظبش است و اجازه صدمه زدن دشمنان به او را نمیدهد شما هم در این ماجراجویی هستید و با اژدهای کوچک همسف…

بازی جدید ماجراجویی اژدها,بازی جدید ماجراجویی اژدها کم حجم,بازی جدید ماجراجویی اژدها فلش

آکاایران:بازی جدید ماجراجویی اژدها

ادامه مطلب
تبلیغات