بازی جدید سرباز تیر انداز

  • توضیحات بازی: تو بازی جدید سرباز تیر انداز شما باید بتونین به سرباز کمک کنین که بتونه به دشمن شلیک کنه و اونا رو نابود کنه توجه کنین که تو مرحله های بعدی صلاح ها تغییر میکنه و مراحل پیچیده تر و سخت تر میشه .
  • دستورالعمل بازی: با موس میتونین شلیک کنین و با کلید d حرکت به جلو, A حرکت به عقب وw برای پرش بازی کنترل میشه

ادامه مطلب

تبلیغات